<We_can_help/>

What are you looking for?

Att införa en RPA-lösning från start till mål

Denna workshop går steg för steg igenom och ger dig tips och verktyg för hur du och din organisation bör arbeta med alltifrån att sätta upp strategier, göra business case och analyser av vilka processer som går att automatisera och skapa förtroende och engagemang hos både medarbetare och ledning för driften av RPA-lösningen, till att faktiskt genomföra implementeringen och ha en plan och organisatoriska förutsättningar för den fortsatta förvaltningen.

Sep 09, 2019

Denna workshop går steg för steg igenom och ger dig tips och verktyg för hur du och din organisation bör arbeta med alltifrån att sätta upp strategier, göra business case och analyser av vilka processer som går att automatisera och skapa förtroende och engagemang hos både medarbetare och ledning för driften av RPA-lösningen, till att faktiskt genomföra implementeringen och ha en plan och organisatoriska förutsättningar för den fortsatta förvaltningen.

ROBOTISERING GER EFFEKTIVITETSVINSTER
En robot kan utföra lika mycket arbete som fyra till åtta personer (beroende på process) – tid som kan läggas på andra mer värdeskapande uppgifter och/eller effektivitetsvinster, samtidigt som kvaliteten höjs i och med att felen blir färre. En robot kan arbeta 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Detta till en kostnad av ca 20 till 40 procent av lönen för en heltidsanställd människa. Lägg därtill att kvaliteten på arbetet både är högre och mer konsekvent jämfört med en människas. Men att förbereda människor i en organisation för en stor förändring – vilket införandet av en RPA-lösning innebär – har sina utmaningar. Likaså gäller det att förbereda och möjliggöra för att andra verksamheter ska kunna ”hoppa på tåget” allt eftersom, samt att ha en organisation som kan sköta förvaltningen av den eller de RPA-lösningar som är i drift.

WORKSHOPENS INNEHÅLL
Denna workshop blandar teori med praktik och låter dig få ta del av verktyg och insikter kring hur du och din organisation bör arbeta både med förberedelsearbetet och själva implementeringen. Det innefattar alltifrån hur ni gör en prestudy, hur man ska tänka när man sätter ihop ett team som ansvarar för förarbetet, hur ni kan genomlysa och analysera verksamheten för att kunna göra ett business case, hur materialet ska presenteras för styrelse/ledning, hur medarbetare bör involveras och engageras, vad som måste vara på plats när ni trycker på KÖR, vilka problem som kan uppstå och hur ni kan vara rustade för att hantera dem, hur förvaltningen ska skötas etc. En viktig del av dagen handlar om att du ska få diskutera dina egna utmaningar tillsammans med de andra deltagarna på plats, för att kunna få input på dina och din organisations specifika utmaningar.

SYFTET MED WORKSHOPEN ÄR ATT GE DELTAGARNA FÖLJANDE INSIKTER:

  •  Vad är Robotics Process Automation och när är det lämpligt att använda?
  • Hur kommer man igång och vilka faktorer är viktiga att fånga i en förstudie?
  • Att gå från småskalig implementering till ett brett införande – hur bygger man upp förmågor för detta?
  • Vilka är de vanligaste fallgroparna och hur undviks dessa?

Workshopsledare: Eva Kongshöj

Relevant event
Digitala Strategidagarna Offentlig Sektor
<Digital Strategidagarna Offentlig Sektor - 2020/>
Check it out
Thank you!