<We_can_help/>

What are you looking for?

Digital förändringsledning

Under hösten 2018 hade Gartner sitt årliga symposium i Spanien på tema digitalisering. Huvudbudskapet på konferensen var att det finns en faktor som är viktigare än alla andra för att lyckas med digitalisering: organisationskulturen. Det glädjande budskapet är att kulturen är formbar och möjlig att påverka.

Jun 02, 2018

“Från digital förändringsledning till digital kulturtransformation”

Studie efter studie visar att den avgörande faktorn för att lyckas med digitalisering är den mänskliga faktorn: värderingar, attityder, beteendemönster, normer och organisationskultur.
Syftet med dagens workshop är att du som deltagare på ska få inspiration, självinsikt och praktisk träning för att skapa kraft i er egen digitala transformationsprocess. Vi kommer att utgå från Ken Wilbers systemteorier, en kraftfull metodik för att leda digital transformation och förändringsledning. Vi lyfter på alla stenar som finns i en organisation som krävs för att skapa strukturell och kulturell förflyttning, från individ till helhet. Deltagarna kommer också att få bekanta sig med andra verktyg som skapar engagemang, insikt och drivkraft.

Vi blandar korta teoripass med diskussionsövningar och praktiska case.
Ni kommer även att få möjlighet att använda Skills – ett digitalt verktyg för att leda workshops och analysera data med hjälp av AI.

Under workshopen kommer vi att diskutera:

  • Vad innebär digital transformation?
  • Hur driver man en hållbar och bestående förändringsprocess? Vilka är delarna?
  • Framgångsrik transformation kräver att man ser verksamheten som ett system. Vilka verktyg finns för att lyckas med detta?
  • Vilken betydelse har ledarskapet och vilka är nycklarna bakom ett framgångsrik förändringsledning?
  • Hur kan vi skapa internt engagemang och självledarskap?
  • Hur säkerställer vi effekthemtagning och mätbar nytta?

Workshopen leds av Helena Timander, kulturstrateg och ledarskapskonsult på Decigo samt författare till boken ”Lycklig lönsamhet – Om att bygga stark företagskultur”, och Johan Wallquist, konsult inom digital uppgradering samt digital entreprenör på Centigo. Workshopen passar dig som är med och driver digitaliseringen i din organisation, antingen som chef eller som informell ledare.

Relevant event
Digitala Strategidagarna Offentlig Sektor
<Digital Strategidagarna Offentlig Sektor - 2020/>
Check it out
Thank you!