<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Anthony McCarrick

Södertälje kommun

Digitalisering i offentlig sektor – Om inte nu, när?

Det händer mycket i det digitala offentliga Sverige.

Under Digitala Strategidagarna 2019 talade Filippa Jennersjö, CIO på Arbetsförmedlingen och tillika styrgruppsordförande för Hack for Sweden. I år är det dags för Södertälje, den första kommunen att samarbeta med Hack for Sweden. Syftet med samarbetet är innovation, genom att sätta öppna data, användningen av information och att hitta nya samarbetspartners i kommunens digitala arbete i fokus.

“Vi försöker alltid att bygga så att det är skalbart, utvecklingsbart och förvaltningsbart så att vi kan öka mervärdet och kan ta tillvara de synergieffekter som finns. Som det är idag är det varje kommun för sig själv med en tydlig stuprörsmentalitet. Man måste jobba tillsammans med det här, och jobba systematiskt. Det är det vi försöker göra i Södertälje, att ta ett samlat grepp på digitalisering, säger han.”

Thank you!