<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Daniel Warelius

Arbetsförmedlingen

Digital transformation i politisk hetluft

Vad tänker du på när du tänker på Arbetsförmedlingen? Det är helt klart att många känslor har rörts upp runt organisationen under dom senaste åren. Men hur fungerar den dagliga verksamheten? Och hur hanterar man att den digitala transformationen i en av landets största myndigheter under en tid av mycket omskrivningar i media?

Arbetsförmedlingen genomför kanske Sveriges största och mest komplicerade digitala transformation i en period av politisk turbulens; parallellt med valrörelse, regeringsbildning och Januariöverenskommelse införs nya arbetssätt, plattformar och helt nya digitala tjänster som ska stötta kunder och arbetsmarknad med utmaningarna kring kompetensförsörjningen på en allt mer avancerad arbetsmarknad.

Daniel Warelius är chef för avdelningen Digitala tjänster som ansvarar för Arbetsförmedlingens självservicetjänster som också är bryggan till andra kanaler för kundmöten för arbetssökande och arbetsgivare i Sverige.

Thank you!