<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Eva Listi

Systembolaget

Systembolaget och digitalisering – Att få igång en digital rörelse där innovation är del i kulturen

“Innovation handlar mycket om att få med alla medarbetare. Det handlar mer om att bygga en kultur där alla får vara med.”

Systembolaget har under många år utvecklat och satsat stort på ledarskapet – från högsta ledningen till butikscheferna runt om i hela landet. God kommunikation genom hela organisationen och personliga utvecklingsplaner ligger högt upp på agendan. Servicenivån i Systembolagets butiker är något som är högt uppskattat bland kunderna. Nu arbetar Systembolaget för att servicegraden ska vara lika hög i deras digitala kanaler. Det är därför ingen slump att Systembolagets digitalisering går som tåget och att det samtidigt är högprioriterat att ingen inom organisationen så att säga “missar avgången”.

Eva Listi har lång erfarenhet av digitaliseringsarbete inom både privat och offentlig sektor. Bland annat som CIO på Ericsson och Vice CIO på PostNord. Hon kommer att berätta om hur Systembolagets digitaliseringsresa och hur man får igång en digital rörelse.

Thank you!