<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Gustav Molnar

Gustav Molnar

VD & Digital arbetsplatsstrateg, Diwo

Gustav Molnar är VD och digital strateg på konsultbolaget Diwo. Han har vigt sin karriär åt hjälpa organisationer att nå sin fulla potential genom att mobilisera handlingskraftiga strategier för den digitala arbetsplatsen. Gustav har ett brinnande intresse för ny teknik, beteendeforskning och förändringsledarskap.

Thank you!