<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Kati Barklund

Arbetsplatsstrateg & förändringsledare, Tenant & Partner

Kati har arbetat med arbetsplatsutveckling i över 20 år. Som arbetsplatsstrateg och förändringsledare på Tenant & Partner driver Kati utveckling inom både det fysiska- och digitala arbetsplatsområdet. Katis passion är att skapa de bästa förutsättningarna för såväl arbetsplats som arbetsliv och med människan i fokus vill Kati utveckla arbetsplatser där medarbetare trivs, mår bra och kan prestera sitt allra bästa.

Thank you!