<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Lisa Vik

HR-ansvarig, Tenant & Partner

Med ett övergripande hållbarhetstänk och ett öga för att se det unika i varje individ, skapar Lisa förutsättningar för framtidens arbetsliv. Lisa värnar om att människans grundläggande behov ska få plats även på arbetsplatsen. Under sina drygt 10 år på Tenant & Partner har Lisa varit med under transformationen från en traditionell konsultorganisation till den organisationsform som idag bland annat bygger på självledarskap och tillit.

Thank you!