<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Sanna Ridhagen

Arbetsplatsstrateg & förändringsledare, Tenant & Partner

Sanna är en kvinna med många kompetenser, i över 25 år har hon har arbetat med utveckling, förbättringsarbeten och förändringar. De senaste 8 åren har Sanna specialiserat sig på arbetsplatsområdet där hon leder arbetssättsförändring inom flexibla och aktivitetsbaserade arbetssätt. Sanna brinner för att skapa arbetsplatser som stödjer organisationens och medarbetarnas behov och bidrar till en positiv medarbetarupplevelse.

Thank you!