<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Sara Penje / Daniel Broman

Lidingö stad - Årets digitaliseringskommun 2019!

Att balansera effektivitet och innovation

Årets digitaliseringskommun 2019!

Hur lyckas man med att vara effektiv i den dagliga arbetet men samtidigt hitta innovativa sätt att innovativt utveckla organisationens kärnverksamhet? Fråga Lidingö stad, Årets Digitaliseringskommun 2019!

Lidingö stad har klarat av konststycket att både höja servicen och kvalitén, samtidigt som man sparar på energin, klimatet och skattemedlen. Så här lyder juryns motivering

“Årets vinnare visar såväl mod som vilja i att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov och verksamhetens utmaningar. Lidingö stad har förstått varför förnyelse är viktigt och lyckats integrera sina ambitioner för utveckling i en digital tid fullt ut i verksamheten, kulturen, ledningen och styrningen. Årets vinnare når resultat på riktigt. De höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen.

Genom en utpräglad samverkanskultur och en inställning bidrar man också till hela Sveriges innovationskraft. Lidingö stad visar i ord och handling att det går att balansera effektivitet och innovation och visar vägen mot en enklare, öppnare och effektivare offentlig förvaltning.”

Sara Penje, utvecklingsledare, och Daniel Broman, stadsdirektör, kommer tillsammans att berätta om Lidingö stads ständiga digitaliserings- och innovationsarbete och ge tips och råd som hjälper dig att lyckas i din organsiation.

Thank you!