<We_can_help/>

What are you looking for?

  • No products in the cart.

Digistrat NEW Schedule

Observera att programmet är under arbete och uppdateras kontinuerligt. Sändningen pågår mellan kl. 12:00- 16:00 CET
02-12-2020
12:00 -12:10
Moderator inleder konferensen och lämnar över till den första talare.
12:10-12:40
Key note: Systembolaget och digitalisering – Att få igång en digital rörelse. Innovation handlar mycket om att få med alla medarbetare. Det handlar mer om att bygga en kultur där alla får vara med. Eva Listi, CIO av Systembolaget
12:40 -13:10
Debatt: Att balansera effektivitet och innovation. Hur lyckas man med att vara effektiv i den dagliga arbetet men samtidigt hitta innovativa sätt att innovativt utveckla organisationens kärnverksamhet? Sara Penje , utvecklingschef och Daniel Broman, stadsdirektör, Lidingö Stad
13:10 -13:30
Interactive Digital Networking
13:30 – 14:00
Key note: Med medborgaren i centrum. Vilken slags ledarskap och strategi krävs det i en värld i digitaliserad förändring? Johan Eriksson, Head of Specialists, Google
14:00 – 14:30
PANEL SAMTAL: Digitalisering i offentlig sektor – Om inte nu, när? Anthony McCarrick, digitaliseringsstrateg – Södertälje kommun och Ylva Berg, CIO & Digital Business Transformation -Tyrens AB
14:30 – 15:00
Key note: Paradigmskifte på arbetsplatsen – vilka nya krav ställs och vad betyder det för ditt ledarskap? Torbjörn Eriksson, VD Tenant & Partner
15:00 – 15:20
Interactive Digital Networking
15:20 – 15:50
PANEL SAMTAL: Digital transformation i politisk hetluft . Samverkan och styrning mellan myndigheterna. Daniel Warelius, avdelningschef digitala tjänster Arbetsförmedlingen och Peder Sjölander, Chef för digitaliserings- och utvecklings­avdelningen på Skatteverket och Marcus Toremar Chef för Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen (CIO) på Migrationsverket
15:50 – 16:00
Moderatorn sammanfattar konferensen
}

Thank you!