<We_can_help/>

What are you looking for?

Digitala Strategidagarna Offentlig Sektor

Sveriges ledande event inom digitalisering i offentlig sektor

konferens + separat bokningsbara heldagsworkshops

Digitala Strategidagarna samlar specialister och ledare inom offentlig sektor som arbetar med den digitala arbetsplatsen, för att diskutera och ta del av det senaste inom digital strategi, teknik och framtiden inom digitaliseringen.
About_Event

Bakgrund

Regeringens mål är tydligt: Sverige ska vara bäst i världen på att använda möjligheterna digitaliseringen ger. Syftet är att göra vardagen enklare för medborgarna, skapa en högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna samt skapa en öppen förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.

Digitala Strategidagarna Offentlig Sektor har en mer eller mindre unik position i det offentliga digitala Sverige idag. Här samlas talare, experter, praktikfall, partners och deltagare för att lyssna på varandra och diskutera digitaliseringen med fokus på just offentlig sektor.

Att nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt och på så kort tid som möjligt är inte enkelt. Ta del av best practice, konkreta lösningar och givande diskussioner!

team

Event Speakers

Speakers

InsertCoin, GARFIEID

speaker

University of Gothenburg, SCDI

Bolagsverket

speaker

Bolagsverket

speaker

Ekonomistyrningsverket

Arbetsförmedlingen

speaker

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Strängnäs kommun

speaker

Lantmäteriet

speaker

AVO Consulting, Smarketing.ai International AB

speaker

Agency for public Management and eGoverment

speaker

Knowit

moderator

CoreChange AB

speaker

Nokia

unmissable_events

BOOKING

Digitala Strategidagarna Offentlig Sektor samlar specialister och ledare inom offentlig sektor som arbetar med den digitala arbetsplatsen, för att diskutera och ta del av det senaste inom digital strategi, teknik och framtiden inom digitaliseringen.


Thank you!