<We_can_help/>

What are you looking for?

Number of seats are limited
<3 december, 2020, 14:00 – 16:00 CET/>
Den digitala verktygslådan
Digitalisering av offentlig verksamhet
Coach: Johan Eriksson
Language: Swedish
Join masterclass

Denna interaktiva masterclass kommer hjälpa dig att få en helhetsbild av den digitala verktygslådan som du kan använda i din offentliga verksamhet. Digital teknik går från att vara ett brett begrepp till att ramas in, exemplifieras och bli en del av din personliga verktygslåda, redo att användas direkt.

Följande ämnen kommer täckas i denna Masterclass:

  • Ramverk för digital teknik och digitalisering
  • Molnteknik, maskininlärning, data och analys
  • Problemidentifiering och avgränsning
  • Användarcentrerad utveckling och organisationer
  • Design sprint metodik för snabbt skapade prototyper
  • Hur du kan lära från andra runt om i världen
Efter denna masterclass kommer du kunna:

✓ Redogöra för en helhetsbild av digital teknik och dess beståndsdelar
✓ Förstå hur maskininlärning och data kan hjälpa din verksamhet
✓ Ta ett koncept från idé till digital lösning som du kan testa med medborgare
✓ Förstå vilka olika kompetenser som behövs för att dra nytta av digital teknik och var du hittar den kompetensen
✓ Skapa en plan för digitaliseringen av din verksamhet

Målgrupp

Beslutsfattare och anställda inom offentlig sektor

<Unmissable event/> Booking
icon

✓ 2 hours of live session with live interaction
✓ 12 months unlimited access to the recording
✓ Masterclass handouts in PDF format
✓ Access from desktop and mobile
✓ The HR plan checklist
✓ Certificate of completion

icon

When: 5 November, 14:00 – 16:00 CET

SUPER EARLY BIRD Available till 15th October
Regular price:
3490 SEK
990 SEK

if you have a coupon, you can apply it at the next step

Are you a group of tree and more people, or a student?

email us for better price offer