<We_can_help/>

What are you looking for?

<Eventet är på svenska och pågår kl. 12:00 – 16:00/>

Performing Workplaces®

12:10-12:40

Den digitala arbetsplatsen – Så syr ni ihop medarbetarupplevelsen

Diwo. Sofia Edholm + Gustav Molnar

Det senaste året har en mängd digitala verktyg tillgängliggjorts för medarbetarna. Detta har lett till möjligheter men även utmaningar och frågor såsom;

När ska vi använda vilket verktyg? Behövs verkligen ett intranät? Hur skapar vi kontroll, ordning och reda i Microsoft Teams?

Under denna session kommer Sofia Edholm och Daniel Brav att gå igenom hur organisationer i framkant går till väga för att sy ihop en digital upplevelse med Microsoft 365 som möjliggörare i syfte att förenkla vardagen för medarbetarna och skapa kontroll och styrning för verksamheten.

Anmälningsformulär


Jag har läst och accepterar Summit&Friends PRIVACY POLICY*
Jag accepterar att Summit&Friends tillsammans med Partners* skickar mig kommunikation kopplat till eventet*


Tack!
Thank you!