<We_can_help/>

What are you looking for?

<Eventet är på svenska och pågår kl. 12:00 – 16:00/>

Performing Workplaces®

12:40 -13:10

Medarbetarskap på distans – 5 nycklar för att möjliggöra värdeskapande samverkan i det digitala kontoret

Diwo. Gustav Molnar + Olle Fagerstedt

Den pågående pandemin har lett till en omfattande ökning av distansarbete. Som ledare behöver vi förstå och acceptera de utmaningar och möjligheter som distansarbete medför. Hur gör organisationer i framkant för att möjliggöra samarbete och produktivitet i en tid då merparten av personalen jobbar hemifrån? Hur kan kultur och engagemang upprätthållas utan att vi ses på ett fysiskt kontor?

Under denna session kommer Gustav Molnar och Olle Fagerstedt att dela med sig av konkreta tips och praktiska tillämpningar för hur du och din organisation kan jobba smartare tillsammans i den digitala arbetsmiljön.

Anmälningsformulär


Jag har läst och accepterar Summit&Friends PRIVACY POLICY*
Jag accepterar att Summit&Friends tillsammans med Partners* skickar mig kommunikation kopplat till eventet*


Tack!
Thank you!