<We_can_help/>

What are you looking for?

<Eventet är på svenska och pågår kl. 12:00 – 16:00/>

Performing Workplaces®

13:30 – 14:00

Datadrivet beslutsunderlag – Hur kan en datadriven metod tala om hur stort kontor ni behöver och hur det ska utformas?

Tenant & Partner. Jesper Cronsioe + Hans Cronsioe

Pandemin har påverkat hur vi nyttjar kontoret som arbetsplats och det är uppenbart att distansarbetet är här för att stanna. I vilken utsträckning får tiden utvisa men de flesta undersökningar pekar på att vi kommer att arbeta +/- 2 dagar hemifrån. Att detta delvis nya fenomen kommer att påverka vårt ytbehov dramatiskt är uppenbart, men hur angriper man som företag eller organisation frågan på ett systematiskt sätt?

Hur mycket yta behöver vi? Hur bör kontoret utformas?

Under denna session har du möjlighet att ta del av insikter kring hur vi, med hjälp av en datadriven metod, kan designa och dimensionera våra arbetsplatser efter nya behov.

Anmälningsformulär


Jag har läst och accepterar Summit&Friends PRIVACY POLICY*
Jag accepterar att Summit&Friends tillsammans med Partners* skickar mig kommunikation kopplat till eventet*


Tack!
Thank you!