<We_can_help/>

What are you looking for?

<Eventet är på svenska och pågår kl. 12:00 – 16:00/>

Performing Workplaces®

14:00 – 14:30

Läget på lokalhyresmarknaden – Vilka möjligheter har ni och hur bör ni agera i dessa tider?

Tenant & Partner. Jesper Trotzig + Therese Widin

Flertalet kontor har sedan coronapandemins utbrott ekat tomma och många företag och organisationer går nu i förändringstankar när de planerar för kontorets framtid. Som hyresgäst kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja när förändringen bankar på dörren.

Kan vi sitta kvar? Ska vi flytta? Kan vi förhandla nuvarande kontrakt? Korttidsförlänga? Vad landar prislappen på?

Under denna session delar experterna på området, fastighetskonsulterna Conny Johansson och Jesper Trotzig, insikter kring nuläget på kontorshyresmarknaden och hur rådande situation kan komma att påverka dig som hyresgäst. Med utgångspunkt i marknadens möjligheter så delar de med sig avsin kunskap om hur man som hyresgäst bör tänka strategiskt och taktiskt för att uppnå en kostnadseffektiv och hållbar framtida lokallösning

Anmälningsformulär


Jag har läst och accepterar Summit&Friends PRIVACY POLICY*
Jag accepterar att Summit&Friends tillsammans med Partners* skickar mig kommunikation kopplat till eventet*


Tack!
Thank you!