<We_can_help/>

What are you looking for?

<Eventet är på svenska och pågår kl. 12:00 – 16:00/>

Performing Workplaces®

14:30 – 15:00

Nya arbetsformer = Nya möjligheter – Hur får vi till medarbetarupplevelse, engagemang och produktivitet i vår nya arbetsvärld?

Tenant & Partner. Sanna Ridhagen + Kati Barklund

Distansarbetet är här för att stanna. Det innebär inte bara möjligheter för att minska och optimera våra kontorsytor, utan också för att förbättra medarbetarupplevelsen, engagemanget och produktiviteten i våra organisationer. Genom att anpassa och utveckla våra arbetsplatser, vårt arbetssätt och ledarskap, kan vi främja trivsel, samarbete och bygga en ännu mer blomstrande kultur.

Hur får vi till samverkan över gränserna? Hur säkerställer vi medarbetarupplevelsen oavsett var medarbetarna befinner sig? Hur ska vi leda framöver? Hur bygger och utvecklar vi vår företagskultur?

Under denna session kommer arbetsplatsstrategerna & förändringsledarna, Kati Barklund och Sanna Ridhagen att belysa nya möjligheter för medarbetarupplevelse, engagemang och produktivitet.

Anmälningsformulär


Jag har läst och accepterar Summit&Friends PRIVACY POLICY*
Jag accepterar att Summit&Friends tillsammans med Partners* skickar mig kommunikation kopplat till eventet*


Tack!
Thank you!