<We_can_help/>

What are you looking for?

<Eventet är på svenska och pågår kl. 12:00 – 16:00/>

Performing Workplaces®

15:20 – 15:50

Morgondagens arbetsplats – Vilka delar blir viktiga för att lyckas med framtidens arbetsplats och arbetsliv?

Diwo + Tenant & Partner. Torbjörn + Gustav + Lisa + Kati

Rådande situation i samhället har accelererat förändringstakten ytterligare, inte minst avseende vårt arbetsliv. Nya sätt att arbeta och leva gör att vi tvingas reflektera över hur vi kan och bör agera gällande morgondagens arbetsplatser. Det handlar om långt mer än att lyfta frågan om distansarbete. Det handlar om att se över ledarskap, organisationsstrukturer, arbetssätt och medarbetarskap.

Ett fönster står nu öppet för stora möjligheter att förändra, förbättra och utveckla. Möjligheter som innebär att företag och organisationer tillsammans med sina medarbetare kan skapa arbetsplatser som genomsyras av meningsfullhet, tillit och arbetsglädje.

Med kostnadsmedvetenhet, effektivitet och samarbete i fokus tittar vi under detta avslutningspass på hur alla delarna under dagen bidrar med värde för att skapa en helhet. En helhet där medarbetarna trivs, utvecklas och får förutsättningar för att kunna skapa värde utifrån bästa förmåga. En helhet som får organisationen att blomstra, nå sina mål och på sikt sin vision.

Anmälningsformulär


Jag har läst och accepterar Summit&Friends PRIVACY POLICY*
Jag accepterar att Summit&Friends tillsammans med Partners* skickar mig kommunikation kopplat till eventet*


Tack!
Thank you!